Le parc véhicule

le parc véhicule

 

 

 
de Kommandant an de Sous-Kommandant

de Kommandant:
Gilbert GEORGE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Sous-Kommandant:
Marc EVERARD

 
Le Service d'Incendie et de Sauvetage (S. I. S.) se présente

SERVICE D'INCENDIE ET DE SAUVETAGE

-

POMPJEEEN GEMENG BÉIWEN 

 

 

Schons am Ufank vum 19ten Joerhonnert war an eisen Dierfer einfacht Läschmaterial ugeschaaft gin, an am Fall vun engem Brand, vun den Awunner, déi gréisstendeels Baueren an Handwierker waren an domatt praktesch ëmmer zur Verfügung stongen, benotzt gin. An engem Gemengereglement vum Januar 1825 kann een nooliesen, dass am Fall vun engem Brand d'Klacken gelaut goufen, an sämtlech Männer vun 15 bis 40 Joer sech hun missten matt hieren Paerd, Ween, Leederen an Eemeren zur Verfügung stellen, an ënnert den Kommando vum Burgermeeschter an sëngen Schaffen stellen. Virun all Haus huet dann missten een matt Waasser gefëllten Eemer virun d'Dier gestallt gin, an nuets hun miisten sämtlech Fensteren vun den Häiser beliicht gin, esou lang wéi den Brand gedauert huet. All dëst erschëngt eis haut kuriéis, awer virun 200 Johr gouf ëtt weder elektrescht Liicht, nach eng Waasserleitung an eisen Dierfer. Desweideren fënnt een an dësem Reglement schons den Usatz vun engem Brandschutz. Am Joer 1828 geet am Gemengeroot riets vun enger Feierpompel, sie könnt dun awer nëtt ugeschaaft gin, well daat noutwendegt Geld gefehlt huet. An deenen Joeren duerno ass dun awer eng Drockpompel ugeschaaft gin.

Zum Enn vum 19ten an Ufank 20ten Joerhonnert, hun iwwerall am Land sëch Pompjeescorps'en gegrënnt. Esou koum ëtt dun och dass am Joer 1905 zu Béiwen en Pompjeescorps gegrënnt gouf, 1911 en weideren Corps zu Bruch, an 1923 zu Bëschdrëf. Dës dräi Corps'en hun praktesch durch d’ganzt 20. Joerhonnert erdurch den een oder aaneren Brand an eisen Dierfer gemeeschtert. Besonnesch hun déi dräi Corps'en hier Präsenz bei sämtlechen kiirchlechen an weltlechen Fester gewisen.      

En éischten Usaaz vun Zesummenarbecht war an den 70er Joeren probéiert ginn, ass awer durch gréisser Differenzen, waat d'Durchféihrung vun Üebungen an den Emgang marn Pompjeesmaterial ugeet, an d'Brëch gaangen.

Ufank von den 90er Joeren sinn déi 2 gréisser Corps'en durch Krankheet an Dout vun führen­den Leit schwéier getraff ginn, an en Generatiounswiessel huet sëch oppgezwongen. Och am drëtten Corps hat den deemolegen Kommandant d'Altersgrenz längst erreecht an ët war nach just eng Saach vun der Zäit, bis och doo en Wiessel gëng kommen. Fir en neien Wand eranzebrëngen goufen Gemeinschaftsübungen geplangt an kurz dropp d'Entente vun den Corps'en aus der Gemeng Béiwen gegrënnt. Dës Entente haat vun Ufank un d'Fusioun vun den Corps'en am Sënn. Och de Ge­mengeroot stong hannert dësem Gedanken, an huet d'Zesummenarbecht matt engem Zentralbau belount an esouguer d’Käschten vun dem neien Fändel iwerholl.

Den 31. Juli 1998 konnt dunn d'Fusioun vun deenen dräi Corps'en zum S.l.S. Béiwen/Atert ennerzeechent ginn an am Oktober 1999 an den neien, gemeinsamen Pompjeesbau geplënnert ginn. Déi nächst Joeren waren gezeechent vun enger Ver­jüngung an Moderniséierung vum Corps. Vill ass an d'Ausbildung vun den Memberen investéiert ginn, an och e Wohn aus Policebestänn, ass an villen gemeinsamen Stonnen zu engem MTW an d'Rei gesaat ginn. Zum aktuellen Zäitpunkt laafen d'Virbereedungen fir d'Uschaffung vun engem néien Gefier, daat déi zwee Transit'en aus der Mëtt vun den 80er Johren soll ersetzen.

Säit der Zesummenaarbecht déi virun elo baal 20 Joer ugefangen huet, huet sëch d'Bild vun den Pompjeeën vill geännert. Virdrunn waren d'Pomjeeën ausser engem oder zwee Bränn amJoer haaptsächlech bei den Prozessiounen an Cortègen ze gesinn, haut sinn sie dauernd gefuerdert fir bei dem engen oder aneren Schued den Bierger ze hellefen. Och d'Zesummenarbecht am Service de Secours mat der Protection Civile fängt un konkret ze ginn, hei kommen sëcher nei an fir eis nach ongewinnt Erausfuerderungen op eis duer. Mir sinn bereet och dess Aufgaben an enger kollegialer Art zesummen mat dem Rettungsdingscht vun der Protection Civile ze meeschteren.

macommune.lu

Contacts

Service d'incendie et de sauvetage de la commune de Boevange/Attert

Président(e) : GEORGE Gilbert am Lëtschert no 53L-8711 Boevange/Attert
Secrétaire : GEORGE Gilbert am Lëtschert no 53L-8711 Boevange/Attert
Centre Atert
77, rue de Helpert
L-8710 Boevange/Attert

Tél. : 23638243
Fax : 26610115

Prendre contact

Liens

© Administration Communale de Boevange-Attert