Restaurants et Cafés

Restaurant Relais Bausch

59, route d’Arlon, L-7415 Brouch

Tél. : 23 63 05 57Fax : 23 63 04 42

E-mail : mail@restaurant-bausch.com

www.restaurant-bausch.com

 

Café-Restaurant Bricher Stuff

70, route d’Arlon, L-7415 Brouch

Tél. : 23 63 99 98Fax : 26 61 08 98

E-mail :

www.

 

Restaurant PAMPA BRAVA

29, route d’Arlon, L-7415 Brouch

Tél. : 26 61 00 61Fax : 26 61 00 51

E-mail : pampa.brava@internet.lu

www.

 

Café « a Léinertz »

3, Helperterwee, L-7418 Buschdorf

Tél. : 26 61 03 21

Fax :

E-mail :

www.

Café Mersch

13, rue de l’Attert, L-8710 Boevange/Attert

Tél. : 23 63 86 66

Fax :

E-mail :

www.

Café Neuhengen

17, rue de Helpert, L-8710 Boevange/Attert

Tél. :

Fax :

E-mail :

www.

macommune.lu
© Administration Communale de Boevange-Attert